'YENİ DEVLET SİSTEMİNİ NASIL OKUMALIYIZ' editörün yorumu

'yeni devlet sistemini ele aldığımız yazımız okumanızı tavsiye ederiz'

'YENİ DEVLET SİSTEMİNİ NASIL OKUMALIYIZ' editörün yorumu

Yeni devleti çok iyi tanımamız gerekliliğine inandığımdan dolayı bu yazıyı kaleme almaya karar verdim. Anlatacaklarım tabi ki de ayet hadis değil aklımın erdiği dilimin döndüğünce gördüklerimi size de hikâyeleştirerek anlatmayı deneyeceğim.

Geçtiğimiz günlerde genel bir seçimle geçmiş bulunduğumuz devlet sistemini birçoğumuz anlamadı anlayamadı. Hatta kapatılan bakanlıklar, yerlerinden gönderilen bakanlar, yerlerinde sabit kalan bakanlar. Kafamızı karıştırmaya yeterince yetiyor.

Sistemi Nasıl Anlamalıyız?

21. Y.Y. da etkin olmak için, Kendi medeniyet kodlarımıza uygun devlet sistematiğimizi, eğitim sistemimizi doğru kurgulamalıyız. Böylece insanımızın, ruhu ve bedeniyle, yaradılış gayesine uygun bir toplumsal yapı için yaşamasını ve kendisini geliştirmesini sağlayabiliriz.

Bu bağlamda devam edecek olursak ilk defa eğitimci bir Milli Eğitim bakanına kavuştuğumuzu söyleyebiliriz. Kendisinden çok umutlu olmakla beraber bir o kadar da istekliyim.

Diğer bakanlıkların atanmasını da yeni devlet sisteminin nasıl işleyeceğini inceleyerek ele alalım.

Yeni Devlet Sistemi Nasıl Çalışacak?

Yeni yapılanmaya göre bakanlık sayısı 16’ya düşecek. Cumhurbaşkanına bağlı, İnsan Kaynakları Ofisi, Yatırım Ofisi, Finans Ofisi, Dijital Dönüşüm Ofisi şeklinde 5 ofis, 9 kurul ve 8 başkanlık kurulacak. Dokuz kurulun ise; Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu,
Eğitim ve Öğretim Politikaları Kurulu, Ekonomi Politikaları Kurulu, Hukuk Politikaları Kurulu, Sağlık ve Gıda Politikaları Kurulu, Sosyal Politikalar Kurulu, Yerel Yönetim Politikaları Kurulu, Kültür ve Sanat, Politikaları Kurulu, Bilim, Teknoloji ve Yenilik Politikaları Kurulu
, Bu kurullar milletin hayatındaki hem günlük hem de gelecekle ilgili politikalar konularında çalışacak.

Sekiz başkanlık;

Genelkurmay Başkanlığı, Millî İstihbarat Başkanlığı, Savunma Sanayi Başkanlığı,
Millî Güvenlik Kurulu (adı kurul ama başkanlık olacak) ,Diyanet İşleri Başkanlığı,
Devlet Denetleme Kurulu (adı kurul ama başkanlık olacak),İletişim Başkanlığı, Strateji ve Bütçe Başkanlığı. Cumhurbaşkanı TV’lerde yaptığı açıklamalarda Ofisler, Kurullar ve Başkanlıklar, “Cumhurbaşkanının öncelikleri doğrultusunda “Bir ortak akıl cumhurbaşkanına bağlı olarak çalışacak. 3-5-7 kişiden oluşan bu kurullar üretimler yapacaklar, üretimlerini de cumhurbaşkanına takdim edecekler.”

Amaç, bürokrakrasiyi azaltmış, çözüm üreten, hızlı karar alan, sorun çözen, kaynak ve kabiliyetlerimizin doğru kullanıldığı, zamanın ruhuyla hareket eden, insan haklarını temel alan adaleti esas alan devlet anlayışını hakîm kılmaktır.

 

Benim kanaatim

 

Medeniyetimizin bize verdiği kimliğimizden, Adalet temelli devlet geleneğimizden, yüzyıllara dayanan toplumsal ferasetimize dayalı olarak, Liyakatli ve Medeniyet kodlarımıza sadakatle bağlı insanımızla, geleceğe sağlam adımlar atmalıyız.
İnsanımızı kutsallarımızı akıl ve bilim ışığında öğretecek, eğitim yapılanmasına giderek kendimiz ve insanlık için gelecek inşa etmek zorundayız.
Medeniyetimizin temel kodları olan, akla dayalı anlama - anlamlandırma, kavramlaştırma sürecini tavizsiz bir duruş olarak ortaya koymalıyız.

 

Şu anda hâkim olan rejimler gibi İnsanı midesinden değil, ruhu ve bedeniyle birlikte okuyan bir medeniyetin çocukları olarak bizler, insanın insan doğup, insan olarak yaşamasını temel alan bu yürüyüşü, önce bütün medeniyet coğrafyamız da, sonra bütün dünyada yaymak, insanın refah ve mutluluğunu merkeze alan bir dille anlatmak zorundayız.

 

Yapılan atamalarda gördüğüm o dur ki hedef tam on iki den vurulmuş. İçinde bulunduğumuz şartlarda bizi en iyi muhafaza edebilecek bir ekibe Türkiye da yaşayan halk olarak kavuşmuş durumdayız. Allah hepsinin kılıcını keskin etsin. Ve beni ve diğer tüm Türkiye cumhuriyeti halkını refaha kavuştursun.

Saygılarımla.

Tankutalp ALTUNSOY 11,07,2018