Çevre raporu: %79 kirli

Çevre Mühendisleri Odası Başkanı Baran Bozoğlu, dün Ankara’da düzenlediği basın toplantısında iklim değişikliklerine, çevre kirliliğine, doğayı tehdit eden gelişmelere dikkat çekti.

Çevre raporu: %79 kirli

PLASTİK MEZARLIĞI

Türkiye’de farklı sektörlerde toplam 8 milyon 612 bin ton plastik tüketiliyor, 1 milyon 800 bin ton plastik ambalaj piyasaya sürülüyor ve bunun sadece 384 bini yani yüzde 21’i toplanıyor. Atık olarak beyan edilen plastik atık miktarı ise sadece 179 bin ton. Türkiye plastik atık kaydını tutamıyor.

AÇIK KANALİZASYON

Türkiye’deki tatlı su kaynaklarımız ciddi tehdit altında. Yüzey sularının, derelerin ve göllerin yüzde 79’u kirlenmiş durumda. Bu rakamın yaklaşık yüzde 60’ı içme suyu kaynağı olarak kullanılamayacak nitelikte suyu temsil ediyor. Özellikle Büyük Menderes, Kızılırmak, Sakarya, Susurluk, Küçük Menderes, Gediz, Bakırçayı, Ergene nehirlerinin durumları çok kötü. Bu nehirler açık kanalizasyona dönmüş durumda. Arıtarak yeniden kullanma potansiyeli olan sularımızın ise yüzde 99’unu kullanmıyoruz ve başta Muğla, Mersin, İstanbul ve İzmir olmak üzere denizlerimizdeki kirlilik artıyor.

Ayrıca 186 Organize Sanayi Bölgesi’nin yarısından fazlasında (yüzde 56) atıksu arıtma tesisi bulunmuyor.

KİRLİLİK ÖLÜMÜNDE 22.

Türkiye, iç ve dış ortam hava kirliliğine bağlı ölümlerde yüz bin kişide 47 ölüm oranı ile Avrupa’da hava kirliliğine bağlı ölümlerin en çok yaşandığı 22’nci ülke. Hava kirliliğinin en çok etkilediği iller arasında ise Ankara, İstanbul, Adana, Amasya, Bursa başı çekiyor. Türkiye’deki hava kirliliğinin başlıca nedenleri evsel ısınma, araç kullanımı, termik santraller, maden ve sanayi işletmeleri. Ayrıca toprak kirliliği konusunda şüpheli 24 bin saha bulunuyor.

Afetlerden en çok etkilenen bölge Karadeniz. Rapor, Türkiye genelinde 2016 yılında 134 sel felaketi yaşandığını ortaya koyuyor. Hemen iklim eylem planı hazırlanmalı.

MERALAR YOK OLUYOR

Cumhuriyetin ilk yıllarında 44 milyon hektarla ülke yüzölçümünün yüzde 56’sını oluşturan mera ve çayır alanları, 2014 yılı verilerine göre 14.6 milyon hektara inerek yüzde 19’a gerilemiştir.

Yatırım yapan ile denetleyen, izin veren aynı kurum olmamalıdır.